Céline Cunen

Céline Cunen er PhD stipendiat ved Matematisk institutt ved UiO.

Til daglig jobber hun med å utvikle nye statistiske metoder. Metodene dreier seg blant annet om å kombinere informasjon fra ulike kilder og om å velge mellom ulike statistiske modeller. De kan anvendes på alt fra hvaler til middelalderromaner.

Les mer om henne på hennes personside på UiO

Foto: Kathrine Frey Frøslie (statistrikk.no)