Gry Cecilie Rustad

Gry Rustad kommer til Kaplah for å snakke om kjønn og popkultur!
Til vanlig er hun postdoktor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Der forsker hun på det hun kaller estetisk innovasjon i TV-serier og underviser i et fag om TV-serien Skam.